İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 120 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde

Afet bölgelerinde

Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.Misyonumuz

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

Vizyonumuz

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Çalışma İlkelerimiz

Öncü olmak.

Toplumlar arasında köprü olmak.

Hakem olmak.

Mazlumun sesi olmak.

Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

Emaneti en uygun şekilde kullanmak.

Şeffaf olmak.

Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

Üyelikler

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Danışman statüsünde üyelik

İslam İşbirliği Teşkilatı Danışmanlık Statüsü

Uluslararası İnsani Forum üyeliği

Irak'a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği

İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) üyeliği

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği

Ödüller

İHH’nın 1995 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar yetkili merciler ve otoriteler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. İHH’nın çalışmalarının başarısı aldığı çok sayıda ödülle pekiştirilmiştir.

Son yıllarda alınan birkaç ödül:

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005)

Aşiyana Yetimhanesi (PAKİSTAN) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

Kadın Eğitim Enstitüsü (SOMALİ) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

Mobil Hastane (IRAK) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007)

Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010)