Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği (ERDEMDER)

KURULUŞ AMACI 

Dernek;

 1. Toplumsal gelişimin gerçekleşmesi, sağlıklı ve erdemli toplumların oluşabilmesi için, doğru bilgiye ulaşan ve doğru davranış biçimleri sergileyen bireylere ihtiyaç duyulmasından hareketle, her bireyin;
 • Doğru bilgiye ulaşması,
 • Bilgi edinme özgürlüğüne kavuşması,
 • Kendisi ve toplumu ile barışık olması,
 • Haklarını savunması ve sorumluluklarını yerine getirmesi,
 1. Aile kurumunun öneminin toplumda yaygınlaşması, yetişkin bireylerin, çocuk ve gençlerin sağlıklı aile ortamlarına kavuşması,
 2. Tarihi, kültürel, dini ve insani değerlerin farkına varılması ve korunmasına yönelik bilinç oluşturulması,
 3. Fertler arası dayanışma ve yardımlaşmanın yaygınlaşması,

Amacı ile kurulmuştur.

VİZYONU 

Sorumluluk bilinci ile hareket eden, milli-manevi değerlere bağlı, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ruhuna sahip Erdemli bir toplum oluşturmak…

MİSYONU

"Aile yapısının sağlamlığı toplumun erdemli geleceğinin teminatıdır” İnancından hareketle; aile kurumuna ve öncelikle kadınlar olmak üzere aileyi oluşturan tüm bireylere yönelik çalışmalar yapmak.

Kalıcı iyiliğin, sürekli dayanışmanın, hayırda yarışmanın güzelliği paylaşarak, büyütmenin öncülerinden olmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Çalışmalarımızın öncelikli şartı inanç esaslarımıza uygun olmasıdır.
 • İstişare, tüm karar ve çalışma ortamlarında vazgeçilmez unsurdur.
 • Her alanda eğitim, liyakat ve ehliyet önemlidir.
 • Bireysel ve kurumsal gelişme için eğitimde süreklilik temeldir.
 • İlim, ihlâs, sabır, tefekkür, mücadele ve tevekkül çalışma prensiplerimizdir.
 • Fedakârlık, anlayış, samimiyet ve disiplin kurumsal birlikteliğimizi sağlayan temel unsurlardır.

ÜYE OLDUĞU PLATFORMLAR

 • İslam Dünyası STK’lar Birliği- İDSB
 • Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu - GİKAP
 • Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu-STK ÇOGEP
 • İnsani Değerler Platformu - İDEP
 • Türkiye Aile Platformu - TÜRAP