Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı

Vakıf, Mustafa Özdemir başkanlığında, Hasan Türk, A. Kadir Göksü, Sabit Koç, Mehmet Ünal, A. Tayyar Çay ve Ahmet Baydar tarafından 1996 yılında, Konya'da kurulmuştur. Kuruluş amacı, vakıf ana sözleşmesinde ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmeleri için maddi yardımlar yapmak şeklinde belirtilmektedir.

Vakıf, amacı ve kuruluş yeri itibariyle Cumhuriyet Döneminin ilk ve tek örneğidir.

Benzer bir oluşum, Cumhuriyet öncesi dönemde, Karadeniz Ereğlisi'nde vardır. Tunalı Hilmi Bey başkanlığında, 16 Ocak 1910'da, Karadeniz Ereğlisi Evlendiriciler Cemiyeti adıyla kurulmuştur.

Her iki sivil toplum kuruluşu da büyük merkezler dışında kurulmaları ve temelde aile kurumunu incelemeleri yönüyle birbirleriyle benzeşmektedirler. Bu benzerlikleri Mehir Vakfı'nın ana sözleşmesi ve Evlendiriciler Cemiyetinin nizamnamesinden takip ederek gözlemlemek olasıdır.

Örneğin, Mehir Vakfı, ana sözleşmesinde, ihtiyaç sahibi geçlerin evlenmeleri için maddi yardımlar yapmak şeklinde belirlediği amacını gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunabileceğini, vakfın bu organizasyonu, evlenmek amacıyla maddi yardım talep edenleri bir kurul tarafından incelemeye alarak ve muhtarlarla yardımlaşarak gerçekleştireceğini belirtmektedir.

Evlendiriciler Cemiyeti Nizamnamesinin birinci maddesi ise şöyledir: Vatan, boşluk, zürriyetsizlik yüzünden tehlikededir. Yetişmiş kızları, delikanlıları bir an evvel evlendirmek; bunların fakir, kimsesiz olanlarına ev, tarla, sermaye yahut çiftçilik levazımı tedarik etmek.