Hilaliye Eğitim Vakfı

Vakfımız 1962 yılında aslı Hocazade olan ve tahsilini Erzurum ve İstanbul gibi ilim merkezlerine tamamlayan Şahin YILMAZ Hocaefendinin, 

Akhisar’a gelmesi ve 1967 yılında da hamiyetperver halkımızın da desteğiyle kurduğu Hilâliye Kur’an Kursu Öğrencilerini Koruma Derneği ile başlar.  İdeali olan eğitim ve öğretimi hemen başlatır. 

O günkü imkânlarla kısa süre ihtiyaçları karşılayacak Kur’an Kursu ve Öğrenci Yurt binaları yaptırılır. 

1979 yılında yapılan, hizmetin de eğitim olması münasebetiyle Hilâliye Eğitim Vakfı adı altında bir vakıf kurulur. 

12 Eylül 1980’de Dernekler Kanununda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Hilal Camii Koruma Derneği ve Hilâliye Kur’an Kurslarını Koruma Dernekleri feshedilerek, malvarlıkları bundan sonra eğitim hizmetlerini deruhte edecek olan Hilâliye Eğitim Vakfına devredilir.