Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA)

Okuyorum diyen her insanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeyi niyaz etmesi ve buna niyetlenmesi, daha sonra da iyi, hayırlı ve faydalı işler yapması ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür. 

BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunmuş ve bulunan kimselerin birbirlerine bu gerçeği hatırlatmak, üyeleri arasında ünsiyet te’sis etmek ve yakınlık kazandırmak amacıyla ve halis niyetle kurmuş oldukları bir dernektir. BURA, üyelerinin ve ailelelerinin, ekonomik, sosyal, kültürel problemleri ile ilgilenir; maddi-manevi refah, saadet ve huzurlarını arttırmak, gençlik ve üniversite yıllarına kadar dayanan tanışıklıklarını pekiştirmek, birbirleri arasında merhamet, sevgi, şefkat, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla organizasyonlar yapar; iyiliği emreden, birbirlerini ve diğer insanları kötülükten alıkoyan bir topluluk olmaları için uğraşır. Milletçe aileleri, ana-babaları, komşularıyla, insanlık onuruna sahip olarak, müreffeh ve mutlu bir ömür sürmeleri için çalışır.” 

Bu pensiplerden hareketle 20-10-2003 tarihinde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ – BURA adıyla bir dernek kurulmuştur.