Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı

VAKFIN AMACI : Allah’ ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i öğretmek, Topluma din alanında hizmet verecek personel yetiştirmek.( İmam, müezzin, Kur’an öğreticisi ). Yapılan yardım, infak ve bağışlardan destek alarak etrafında bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. 

KURSTA VERİLEN EĞİTİMLER : Kursa ilkdefa kaydını yaptıracak öğrenciye bir heyet önünde mülakat yapılır. Maksat öğrencinin seviyesini ölçmek ve ona faydalı olabilecek kısma yerleştirmektir.
Mülakattan geçen ve sınıfı belirlenen öğrenci ilk olarak YÜZÜNDEN eğitimine alınır. Bu eğitim, Kur’an okumanın temelinin atıldığı, temel dini bilgilerin inşa edilmeye başlandığı merhaledir.
Yüzünden eğitimine başlayan bir öğrencilerimizin aynı zamanda liseyi açıktan okuması içinde kayıtları yapılır ve derslerinde başarı sağlamaları için bir program dahilinde öğretmenler gelerek onlara dersler verirler.
Yüzünden eğitimini tamamlayan talebeler bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavı başarı ile geçen öğrenciler HIFZ eğitime başlamaya hak kazanmışlar demektir. Başaramayan öğrenciler ise çalışmalarına devam ederek okuyuşlarını sağlamlaştırma gayreti içine girerler. Yapılacak bir sonraki sınavda başarı gösterip HAFIZLIK sınıfına geçmeye çalışırlar.
İlk sene yüzünden eğitimi ile birlikte açık lise eğitimini de alan öğrencilerimiz, ikinci sene hafızlık sınıfına dahil olunca aynı zamanda bilgisayar derlerine de katılmaktadırlar. Çağımızın iş ve iletişim aracı olan bilgisayarı iyice öğrenme yolunda gayret sarfederler.
Ezber eğitimi yanında öğrencilerimize Adab-ı Muaşeret( Görgü Kuralları), İtikat, ibadet, siyer, ahlak dersleri de verilmektedir.

SOSYAL FAALİYETLER Rutin Çanakkale gezileri, başarılı öğrenciler için yemek ziyafetleri, Tüm öğrenciler için tarihi mekan gezileri, Boğaz turları ve daha çeşitli programlar düzenlenmektedir.