Darus-Selam Vakfı

Darüsselam Vakfı 1995 yılı başlarında kurulmuştur. Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerini vermiş bu konuksever ülkede, kuruluş gayeleri doğrultusunda ve yasal çerçevede, kurulduğu günden bu güne kadar nitelik ve nicelik yönünden devamlı artan faaliyetlerini yürütmüştür. Bundan böyle de aynı anlayışla ve daha verimli çalışmalar yapmaya kararlıdır. 

Ülkemizde yaşayan, gerek Türk vatandaşlarına, gerekse ülkemizde öğrenci, işadamı olarak veya başka şekilde misafir olan başka ülke vatandaşlarına vakıf senedi ve mevzuat çerçevesinde her türlü hizmeti sunmak bizim için önemli bir faaliyet alanı oluşturmaktadır. İnsanların meşru olan, kendi kültür, örf ve adetlerini yaşaması ve yaşatmasının fıtri bir gereklilik olduğu, başarı ve verimliliği olumlu etkileyen bir etken olduğu hususu dikkate alınarak; bu kültür, örf ve adetlerin yaşanması için ortam oluşturmak da vakfımızın çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Çoğu doktor, mühendis, işadamı... gibi yetişkin ve verimli insanların Türkiyemizin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına katkılarını en üst seviyeye çıkarmak da bizim hem bir vefa borcumuz hem de milli ve insani bir görevimizdir. 

Ayrıca vakfımız, tüm bu insanların aile sıcaklığı içerisinde ve ailenin tüm üyelerini kapsayacak şekilde, tüm imkanlarını sunmaya ve faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Bu bağlamda herkesi bu çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz.