Babı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

“Biz Bir Milletiz”  sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerimiz halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz ilgili resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. Bâb-ı Âlem, misafir öğrencilerin eğitimi için aşağıda özetlenen farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımız.

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) üyesi olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, aynı zamanda İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) üyesidir.

Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem; farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

Misafir öğrencilerimizin Bâb-ı Âlem çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir.

Bâb-ı Âlem, bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edinmiştir. Derneğimiz 2004 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Misafir Öğrenciler

Ülkemiz muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip toplumumuz, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki medeniyetlere ve bu medeniyetlerin teşekkülüne kaynaklık eden insanlara yabancı değildir. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelip ülkemizde eğitim gören öğrencileri yabancı olarak göremeyiz. Bu öğrencilere Bâb-ı Âlem olarak ‘Yabancı Öğrenci’ değil ‘Misafir Öğrenci’ diyoruz. Zengin bir tarihi mirasa sahip olmanın getirmiş olduğu bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ülkemizde ağırlamaktayız.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp günümüzde de devam eden ülkemize misafir öğrenci gelişi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hız kazanmıştır. Bu hız Soğuk Savaş Sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla artarak devam etmiştir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet tarafından 10 bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devletimiz tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkanıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarında muazzam bir atış gözlemlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de, 166 ülkeden 50 binin üzerinde misafir öğrenci bulunmaktadır.

Faaliyetlerimiz

1) Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri: Öğrencilerimize üniversite başvurusu, bölüm tercihi, okul kaydı, ders seçimi, staj ve kurs yönlendirmesi gibi konularda rehberlik yapılmaktadır. Bunun yanında barınma ihtiyaçlarının karşılanması, ulaşım, iletişim ve sağlık sorunlarının çözülmesi gibi birçok hususta danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Yıl boyunca düzenli olarak öğrencilerimize burs imkânı sağlanmaktadır.

2)Sosyal Faaliyetlerimiz: Uluslararası öğrenci buluşmaları, piknikler, ülke tanıtım ve yemek günleri, sportif turnuvalar, sinema günleri, bayramlaşma programları, yurt içi geziler, İstanbul içi kültür gezileri, fikir önderleri ziyaretleri, öğrenci evleri ziyaretleri gibi aktivitelerden oluşmaktadır.

3) Eğitim Faaliyetleri olarak; Divan Seminerleri, Türkçe Öğretim Etkinlikleri, Üniversite Hazırlık Seminerleri, Arapça, İngilizce, Web Tasarım, Tiyatro, Proje çalışma grupları, Kitap tahlil grupları, Fotoğrafçılık gibi seminerlerin yanında Temel Dini Bilgiler ve Kuran-ı Kerim eğitimleri düzenlemekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin yazılarıyla renklenen Sefine isimli bir düşünce & kültür dergisiyle birlikte, dünyanın dört bir yanında konuşulan dillerde yazılmış şiirlerin örneklerinin sunulduğu El-Sine isimli bir şiir dergisi de yayınlanmaktadır.

4)Birimler oluşturularak komisyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Derneğimiz bünyesinde eğitim, sosyal çalışmalar, tanıtım, mezunlar, dergi çalışmaları gibi komisyonlar oluşturulmuş bu komisyonlara misafir öğrenciler dâhil edilmiştir. Komisyonlarımız haftalık toplantılar gerçekleştirmektedirler.

5)Gönüllü Ülke Temsilcileri Toplantıları düzenlenmektedir. Derneğimiz bünyesinde Ülke ve Özerk bölgelerden 78 misafir öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak öğrencilerimizin belirlediği değişik gündemlerle toplantılar gerçekleştirilmektedir.

6)Mesleki Kulüpler aracılığıyla aynı meslek dalında eğitim gören öğrenciler bir araya getirilmekte, eğitim alanları ile ilgili mesleki eğitim seminerleri yapılmaktadır. Mesleğinde uzman kişiler öğrencilerimizle bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. İlahiyat, sağlık, iletişim ve iktisatçılar kulüpleri bünyemizde kurulan kulüplerden bazılarıdır.

7)Ülke Birlikleri Türkiye’de öğrenim gören misafir öğrencilerin kendi ülkelerinden gelen öğlencilerle birlikte dayanışma ve kaynaşmayı hedefleyerek kurulmuş yapılardır. Kuruluşuna katkıda bulunduğumuz 25 ülke birliğimiz bulunmaktadır. Bu birlikler aracılığı ile eğitimini sürdüren öğrencilerin kardeşlik hukuku geliştirmelerini sağlamak, ülkeleri ile Türkiye arasında olan ilişkilere katkıda bulunmak, Türkiye de eğitim gören öğrencilerin eğitimleri esnasında karşılaşabilecekleri problemlere çözümler üretmek hedeflenmektedir.

8) Üniversite Kardeşlik Birimi ile dernek merkezli çalışmalarımız yanında, misafir öğrencilerimizle üniversite ortamında bir araya gelinmektedir. Ayrıca eğitim hayatlarını dar bir sosyal çevrede tamamlayan misafir öğrenciler için sosyal aktiviteler düzenleyerek, onlara eğitim hayatı boyunca yaşayacakları şehri ve ortamları tanıtarak, eğitime adaptasyonlarına katkıda bulunmak istenmektedir.

9)Yurt ve Barınma konusunda misafir öğrencilerimize yardımda bulunmaktayız. İstanbul’da ve Anadolu’da bulunan diğer şehirlerde özel yurtlarla iletişim geliştirerek, yurt talebi olan öğrencilerimize referans olmak suretiyle özel yurtlara kabul edilmelerini sağlamaktayız.

10)Kardeşlik Grubu Toplantıları yapılmaktadır. Her ülkeden bir temsilcinin katıldığı kardeşlik gruplarında ülkelerdeki sivil hareketler konu edilmekte, sosyal ve kültürel yaşam incelenmektedir.

11)Umre Organizasyonu ile derneğimiz her yıl başarılı öğrencilerden bir grubu ödüllendirmektedir. İki haftalık süreçlerle 10-12 kişilik gruplar halinde ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

12)Yaz Eğitim Kampları çerçevesine kendi ülkelerinde eğitim gören ve yaz tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen öğrenci grupları için düzenlenmektedir. Bu bağlamda Arnavutluk, Irak, Sudan, Bosna Hersek ülkelerinde bulunan üniversitelerden öğrencilere yaz kampları düzenlenmiştir.

13)Mezunlara yönelik yapılan çalışmalar; Türkiye’de eğitimini bitirmiş veya bitirme aşamasına gelmiş, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin kardeşlik şuurunu güçlendirmeyi, hem kendi aralarındaki hem de Türkiye ile olan iletişimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ülkelerine dönen mezun öğrencilerimizle irtibatı sürekli tutmak için düzenli olarak telefon görüşmeleri yapılmaktadır. Bölgelere ve ülkelere Türkiye’den giden ekiplerle oradaki mezun öğrencilerimiz arasında görüşmeler tertip edilmekte böylece irtibatımız sürekli canlı tutulmaktadır. Mezun olacak durumda olan öğrencilerimize yönelik mezuniyet programları düzenlenmekte ve misafir öğrenci yıllığı oluşturulmaktadır.