Davet ve Kardeşlik Vakfı

Allah’ın Adıyla…

Yeniliğe açık, yaşadığı günün farkında, geçmişin tecrübelerinden yararlanarak hizmetlerini güçlü bir teşkilat ve organizeli bir anlayışla sürdürmek istemektedir.

Çalışma ve Hareketinde;

Sınıfsal ve Irka dayanan bir anlayış değil Uhuvvet ve Ümmet dayanışması,
Hareketinde hikmet, asalet ve denge,
Yöntem ve metodlarında barış, diyalog ve muhabbeti,
Fertlerin eğitim ve kültürlerine öncelik vermeyi planlanmaktadır.
Toplumda arzulanan değerlerin oluşması ve sağlam karekterli fertlerin yetişmesi için birebir fert eğitiminin gerekliliğine inanıyor, örnek aile ve örnek bir toplumun oluşmasının en temel yolu olarak görmekteyiz.

Çatısı altında otuza yakın STK, yirminin üzerinde şark usulü klasik İslami eğitim veren medrese ve gençlik merkezleri ile devam eden vakfımız; toplumumuzda adalet, özgürlük ve ahlaki değerlerin yerleşmesi için kolektif bir çalışma yapmaktadır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyesi olan vakfımız, Dünya Müslümanlarının birliği, dayanışması yolunda önemli bir hareket olmayı hedeflemektedir.

Çalışma bizden, Başarı Allah’tandır.

“Allah en büyüktür, hamd ona mahsustur”