Hay Sanayici Ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.

Bu katkı;

- Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek

- Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak

- Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,

- Ulusal ve Uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliğinin sağlanması ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,