Kandil Kalkınma Ve Yardımlaşma Derneği

Kandil, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi Türkiye’dedir. Kudüs şehrini geliştirmek amacıyla çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla yardımlaşma içinde çeşitli projeler düzenlemektedir.
Kandil Derneği profesyonelliği ve Kudüs içindeki ve dışındaki kurumlarla doğrudan ilişki kurabilmesi ile temayüz etmektedir.


Kudüs’le ilgili projeleri en uygun ve yeterli bir şekilde destekleyen ve yürüten kuruluşlardan birisi olmayı hedeflemekteyiz.

  Kudüslü vatandaşların bu şehirde kalmalarını sağlamak, kimlik ve kültürlerini korumak.

  Kudüslü vatandaşların topraklarındaki maddî ve manevî miras haklarını ispat etmek.

  Eğitim ve öğretimi destekleyerek Kudüslü vatandaşların bilinçlerini ve kültürel kimliklerini korumalarını sağlamak.

  Kudüslü vatandaşın ekonomik seviyesini yükselterek üretim gücünü artırmak.

  Kudüs şehrinde gelişmiş tedavi imkanları ve sağlık hizmetleri temin edebilmek.