Hayrat İnsani Yardım Derneği

Yurtiçi ve yurtdışında yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, mülteci durumuna düşmüş, yaralanmış, sakat kalmış, hastalanmış, yolda kalmış, aç ya da açıkta kalmış, kimsesiz, dul, yetim, şehit yakınları ve zulme uğramış insanlara gerekli yardımları ulaştırmak,

Toplumlarda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu tesis ve teşvik etmek,

Türkiye ve Dünya’da sosyal, kültürel, tarihi, iktisadi ve ahlaki olarak ortak hareket etme, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün gelişmesi için çalışmalar yapmak,

Uluslar arası alanda insan haklarının ve maddi manevi hak ve hürriyetlerin korunması için gerekli her türlü girişimlerde bulunmak, sorunlu bölgelerin tespitini yapmak ve bu sorunların çözüme kavuşturulması için faaliyetler yapmak,

Çevrenin ve tabiat kültür varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak,

Cehalet, zaruret ve ihtilaf ile mücadele etmek,

Nitelikli insan yetiştirilmesi, fakirliğin giderilmesi, milletler arasında barışın ve ittifakın sağlanması maksadıyla çalışmalar ve arabuluculuk hizmetleri yapmaktır.

Derneğin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararına açık olup, sadece dernek üyelerine, belli bir yöre ve kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Dernek toplum yararına olarak, İnsani Yardım, Eğitim, Kültür, Araştırma, Teknoloji, İnsan Hakları, Basın-Yayın, Sağlık, Gençlik ve Spor, Sanat, Çevre konularında faaliyetler yapar.