6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Darus-Selam Vakfı
Darus-Selam Foundation
وقف دار السلام

Türkiye

Ülkemizde yaşayan, gerek Türk vatandaşlarına, gerekse ülkemizde öğrenci, işadamı olarak veya başka şekilde misafir olan başka ülke vatandaşlarına vakıf senedi ve mevzuat çerçevesinde her türlü hizmeti sunmak bizim için önemli bir faaliyet alanı oluşturmaktadır. İnsanların meşru olan, kendi kültür, örf ve adetlerini yaşaması ve yaşatmasının fıtri bir gereklilik olduğu, başarı ve verimliliği olumlu etkileyen bir etken olduğu hususu dikkate alınarak; bu kültür, örf ve adetlerin yaşanması için ortam oluşturmak da vakfımızın çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN)
Trade Union of Municipality and Special Provincial Administration Employees Solidarity
نقابة اتحاد عمال بلديات والإدارات الخاصة

Türkiye

Yerel Yönetimler Hizmet Kolu’nda kısa adı BEM-BİR-SEN olan BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI 1994 yılında kurulmuştur. Yerel Yönetim ve Kamu çalışanlarının ortak hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için evrensel insan temel hak ve özgürlüklerini referans alan bir sendikadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17