6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Deniz Feneri Derneği
Deniz Feneri Association
جمعية دنيز فنري

Türkiye

1996 yılının Ramazan ayında "Şehir ve Ramazan" isimli bir televizyon programıyla başlayan iyilik hareketi, yardım etmek ve yardım almak isteyenlerin kuvvetli talebiyle " Deniz Feneri " kimliğine bürünerek önce haftalık yayınlanan bir programa dönüşmüş, sonrasında ise aynı isimdeki dernek çatısı altında 2002'de ISO 9001 Kalite Belgesi'ni almıştır.

Babı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
Bab-ı Alem International Student Association
جمعية باب عالم الدولية للطلاب

Türkiye

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir. “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Sefire-i Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
Sefire-i Alem International Student Association
جمعية سفيرة العالم الدولية للطلاب

Türkiye

Sefire-i Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, dünyanın değişik ülkelerinden gelerek Türkiye’de okuyan misafir öğrencilerle, geleneksel misafirperverlik anlayışımızın gereği olarak ilgilenmek ve onlara rehberlik yapmak amacıyla kurulmuştur.Sefire-i Âlem, kültürlerarası alışverişi sağlarken, toplumların yakınlaşması ve farklılıkların zenginlik olarak korunması düşüncesiyle hareket eder. Bu bağlamda diğer ülkeleri tanımak, bu ülkelerin sosyal ve siyasi yapıları hakkında araştırmalar yapmak üzere öğrencilere bir ortam oluşturur.

İnsanlığa Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)
Federation of Associations Valuing Humanity
اتحاد الجمعيات المقدرين للقيمة الإنسانية

Türkiye

Başta ülkemiz olmak üzere, bütün İslam ülkeleri doğal afet, savaş ve baskıcı sistemlerin tasallutu altında gayelerinden uzak yaşamaya mecbur bırakılmış, Müslümanlar fakirleştirilerek İslam’ı yaşamaları ellerinden alınmıştır. Böylece amacı uğrunda hayat sürmeyen Müslümanlar adeta ahiretini unutup, dünyalık elde etme telaşına düşmüşlerdir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17