6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği
Arabic Language Education And Culture Society
جمعية تعليم اللغة العربية والثقافة

Türkiye

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; eğitim, kültür ve tebliğ hizmeti veren bir kurumdur. Türkler ve Türkçe konuşan toplumlar arasında Arap dili, kültürü ve eğitimi ile köprü olmayı amaçlamaktadır.Dernek farklı programlar, çeşitli etkinlikler, modern yöntemler ve uzman kadrosu aracılığıyla Arapça'yı yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; Türkiye’de, Arap ülkelerinde ve dünya üzerindeki tüm ülkelerde Arap dili, eğitimi ve kültürünü önemseyen dernek, kurs ve merkez gibi kurumlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Beşir Derneği
Beşir Association
جمعية بشير

Türkiye

Kendisine yetemeyen, desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, istismara açık hale gelmiş mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi ve onların hamisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak, Sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak, Hayır işlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti nimet bilmektir.

Davet ve Kardeşlik Vakfı
Call and Brotherhood Foundation
وقف الدعوة والأخوة

Türkiye

Allah’ın Adıyla… Yeniliğe açık, yaşadığı günün farkında, geçmişin tecrübelerinden yararlanarak hizmetlerini güçlü bir teşkilat ve organizeli bir anlayışla sürdürmek istemektedir.Çalışma ve Hareketinde; Sınıfsal ve Irka dayanan bir anlayış değil Uhuvvet ve Ümmet dayanışması,Hareketinde hikmet, asalet ve denge sağlamak.

Hay Sanayici Ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)
Hay Industrial and Businessman Association
جمعية رجال الأعمال والصناعيين

Türkiye

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek. Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak.

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
İyilikder Charity and Solidarity Association
جمعية إيلكدر للمساعدة والتضامن

Türkiye

İYİLİKDER 2009’da kurulmuş, 2013’te yaptığı olağan genel kurul toplantısıyla uluslararası yardım kuruluşu hüviyeti kazanmış bir sivil toplum kuruluşudur.Faaliyet alanı; doğal afetler, insan eliyle gerçekleşen felaketler, savaşlar, açlık, susuzluk ve her türlü acil yardım konusunda yardıma muhtaç insanları kapsamaktadır.

Kandil Kalkınma Ve Yardımlaşma Derneği
Kandil Development and Charity Association
جمعية القناديل

Türkiye

Kandil, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi Türkiye’dedir. Kudüs şehrini geliştirmek amacıyla çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla yardımlaşma içinde çeşitli projeler düzenlemektedir. Kandil Derneği profesyonelliği ve Kudüs içindeki ve dışındaki kurumlarla doğrudan

Özkevser Vakfı
Ozkevser Foundation
وقف أوزكوثر

Türkiye

ÖZ KEVSER VAKFI; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17