6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

İnsanlığa Hizmet Vakfı
Foundation for Serving Humanity
مؤسسة الخدمة للإنسانية

Türkiye

İnsanlığa Hizmet Vakfı (İHV), Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in öncülüğünde 8 kişi tarafından 26 Kasım 1986 tarih ve 19293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile resmen kurulmuştur.Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 10.09.1986 Tarih ve 1986/432 esas, 1986/510 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Daha sonra Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.10.1998 tarih ve 1997/731 esas, 1998/556 karar No’su ile vakıf senedinde tashih yapılmıştır.

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)
Foundatıon For The Educatıon And Solıdarıty Of Female Health Professıonals
جمعية التضامن للنساء في مجال الصحة

Türkiye

KASAV olarak amacımız ulusal ve uluslararası düzeyde genel sağlık ve sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek, sağlığın geliştirilmesi ve korunması çalışmalarında bulunmak,

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER)
Palestinian Solidarity Association
الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين

Türkiye

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER), Filistin davası, özgür dünyanın ve onurlu insanlarının davası alanında faaliyet gösteren bir dernektir. Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER), bu davanın köklerini tüm dünyaya tanıtmaya, günümüzde yaşanan acılarını herkese hissettirmeye, geleceğine yönelik duyarlılık oluşturmaya ve mazlum Filistin halkının zaferi içen gayret göstermeye, onların özgürlük hayalini gerçekleştirmeye ve sömürgecilerden kurtulmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG)
Architects and Engineers Group
مجموعة المعمارين والمهندسين

Türkiye

MMG, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta ol- mak üzere TBMM tarafından onaylanmış ulus- lararası belgeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğünün öngördüğü şekilde teşkilatlanmak ve etkinlikler yapmak üzere kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütüdür.MMG, demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlü- ğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Sivil Toplum Örgütüdür.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17