IDSB

  Arakan İstişare Toplantısı

  Rohingya’da Müslümanlara karşı bir etnik temizlik hareketi devam etmekte, kadın, çocuk ve yaşlıların ağırlıkta olduğu yüz binlerce insanın mülteci durumuna düşmesiyle bir insanlık dramı dünyanın gözü önünde yaşanmaktadır. Müslüman kardeşlerimize reva görülen bu zulmü bir nebze de olsa hafifletme yönünde başta Türkiye olmak üzere bu süreçte yine Müslüman devletler ile birlikte yurtiçi ve dışından pek çok STK seferber olmuşlardır.

  63 ülkeden başta genel iletişim, aile, gençlik ve insani yardım olmak üzere çeşitli konularda değerli üyeleriyle birlikte faaliyetlerini yürüten İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği bu eksende bölgedeki kardeşlerimize yardım konusunu görüşmek, gerek şu anda devam eden, gerekse gelecekte planlanan projeleri istişare etmek üzere İstanbul AFAD İl Müdürlüğünde 07 Kasım 2017 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında bir toplantı tertip etti. Toplantıya Afad ve Kızılay’ın yanısıra yurtiçi ve yurtdışından pek çok STK iştirak ettiler. 

  Toplantı  Sonuç Bildirisi: 

  ULUSLARARASI ARAKAN İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

  07 KASIM 2017 – AFAD İSTANBUL MERKEZİ

  Burma'da nüfusun% 15'ini oluşturan masum Arakan Müslümanları, bir soykırım ve etnik temizlik hareketinin mağdurlarıdır. BM İnsan Hakları Şefi Zeid Ra'ad el-Hüseyin, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne "durumun etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği olduğunu" söylemiştir.

  Burma nüfusunun önemli bir yüzdesini oluşturmalarına rağmen, Arakan Müslümanları, Müslüman olarak yaşamak ve çocuklarını İslam kurallarına uygun olarak yetiştirebilmek bir yana en temel vatandaşlık haklarından bile mahrum bırakılmaktadırlar. 

  Ellerinde hiçbir silah olmadığı halde, en ölümcül bombalarla, donanımlı askerlerle orantısız güç kullanılarak saldırılara maruz bırakılmakta ve soykırıma tabi tutulmaktadırlar. Maalesef yine küçük çocuklar, kızlar, analar, kadınlar, yaşlı-genç demeden erkekler gaddarca katledilmektedir.

  Arakanlılar, tüm BM üyesi ülkeler tarafından imzalanan Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu’nda yer alan temel insan hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmaktadırlar.

  Biz, AFAD, İDSB ve AKFP'nin düzenlediği bu ortak istişare toplantısının katılımcı STK'ları olarak, Burma Hükümeti’nin, tüm baskıcı ve zalim uygulamalarını sonlandırmasını sağlamak, Burma toplumu içindeki ırkçı dini unsurlara karşı mücadele etmek için mazlum Rohingya halkına yardım etmeye söz verdik.

  Biz, Rohingya İstişare Toplantısının katılımcıları olarak:

  1. Burma Hükümeti’ni, kendi vatandaşı olsun veya olmasın topraklarındaki tüm insanların hayatlarını korumaya ve Arakan Müslümanlarının Burma'ya geri dönüş hakkını kabul etmeye çağırıyoruz,

  2. Burma Hükümeti’nden, yardım çalışanlarının çatışmalardan etkilenen bölgelere derhal gönderilmesine ve herhangi bir şiddet korkusu duymadan çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine imkân tanımasını talep ediyoruz.

  3. Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları üzerine çalışan kurumları, Arakanlıların yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için müdahil olmaya çağırıyoruz.

  4. Yardıma ihtiyacı olan daha fazla Arakanlı göçmene yer açtığı için Bangladeş Hükümeti’ni ve finansal ve insani yardım desteğinden ötürü de Türk Hükümeti’ni alkışlıyoruz.

  5. Bu krizin stabil hale gelmesi veya çözülmesine kadar; resmi izinler, insani yardımların ulaştırılmasında kolaylık ve STK’ların Bangladeş’teki operasyonlarının kolaylaştırılması için Bangladeş Hükümetine çağrıda bulunuyoruz.

  6.  İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine, Arakanlıların evlerine geri dönme hakkını savunmaları, çeşitli uluslararası siyasi platformlarda sorunun çözümü için lobi yapmaları ve Bangladeş'teki mülteci kamplarında Arakanlıların finansal olarak da desteklenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.

  7. BM'nin bütün uluslararası kuruluşlarına, İnsani yardım yapan STK'lara; Bangladeş’teki, Arakan Eyaletindeki ve Burma'daki veya dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunan Arakan Mültecilerine insani destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

  8.  Anaakım ve alternatif medyanın, Burma'daki katliamlar hakkında ve Arakan Halkının meselesinin dini değil insani bir mesele olduğu yönünde farkındalığın sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.

  9. Eğitim kurumlarını, bu zulüm hakkında bilinçlendirme kampanyaları yapmaya ve gençleri Arakan meselesinde seslerini sosyal medyada daha da yükseltmeye çağırıyoruz. 

  10.  Katılımcı tüm STK'ları işbirliği yapmaya, Arakan insani krizini yönetme hususunda en iyi sonuçları almak için kaynakları koordine etmeye ve bunları sinerji haline getirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde fon sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz.

  11. Toplantıya katılan tüm STK'ları şu anda Bangladeş ve Burma'da çalışan yerel STK'larla olan ilişkilerini güçlendirmeye ve ortak hareket etmeye çağırıyoruz.

   

  KONSORSİYUM

  1. BANGLADEŞ, BURMA VE BAŞKA YERLERDEKİ ARAKAN MÜLTECİLERİ İÇİN İNSANİ YARDIMA YÖNELİK KONSORSİYOM KURULACAKTIR.
  1. BU KONSORSİYUM ULUSLARARASI ARAKAN KONSORSİYUMU OLARAK BİLİNECEKTİR. (ICR)
  1. KONSORSİYUMUNUN SÜRESİ İKİ YIL OLACAK VE SÜRE BİTTİKTEN SONRA KOŞULLARA GÖRE SÜRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR.
  1. KONSORSİYUMUN YÖNETİM KURULU 7 ÜYEDEN OLUŞACAK VE DURUMA GÖRE YÖNETİM KURULUNA BAŞKALARI DA EKLENECEKTİR. BU ÜYELER:

  • TÜRKİYE - İDSB

  • KANADA - ICNA RELIEF

  • FIMA - IMAM

  • BANGLADEŞ - ISLAMIC AID

  • GÜNEY DOĞU ASYA – ENDONEZYA - PKPU

  • PAKİSTAN - AL KHIDMAT

  • ABD - HHRD

  1. YÖNETİM KURULU ANA MERKEZİ İSTANBUL/TÜRKİYE’DE OLACAKTIR.
  1. YÖNETİM KURULU PROJELERİN İLERLEYİŞİNİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN HER 4 AYDA BİR TOPLANACAKTIR.
  1. YÖNETİM KURULUNUN İSTANBUL’DAKİ İDARİ GİDERLERİ (BÜRO YÖNETİMİ VE TOPLANTILAR İÇİN LOJİSTİK VB) YILLIK OLARAK YAPILACAK ÜYE AİDATLARI TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
  1. YARDIM ÇALIŞMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN BANGLADEŞ'TE KOORDİNASYON VE LOJİSTİK OFİSİ AÇILACAKTIR.
  1. KONSORSİYUMUN ÇALIŞMALARI ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA GÖRE KURULAN KOMİSYONLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.
  1. YEDİ (7) KOMİSYON TANIMLANMIŞTIR. BUNLAR:

  • SAVUNUCULUK

  • GIDA/BESLENME

  • BARINMA

  • SU TEMİZLİĞİ & HİJYEN

  • SAĞLIK

  • EĞİTİM ve KAPASİTE GELİŞTİRME

  • KADIN ve ÇOCUKLARIN KORUNMASI

  1. HERBİR KOMİSYONUN LİDERLİĞİNİ ALAN ASIL ÜYE UYGULAMA VE FON KAYAĞI KONUSUNDA 3-4 KİŞİLİK ÜYELERDEN OLUŞAN GRUPLARCA YARDIMCI OLUNACAKTIR.
  1. GRUP LİDERİ VE UYGULAMADA İŞBİRLİĞİ YAPAN ÜYELER, PROJELERİN DÜZGÜN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU OLACAKLAR VE YÖNETİM KURULUNA HER ÜÇ AYDA BİR RAPOR SUNACAKLARDIR.
  1.  ÜYE KURULUŞLAR, ÇEŞİTLİ PROJELERE DESTEKLERİN SAĞLANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİ YAPMA KONUSUNDA TEŞVİK EDİLECEKLERDİR.
  1. DİĞER STK'LARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI VE AKTİF KATILIMLARININ SAĞLANMASI İÇİN İSTİŞARELERİN SONUÇLARININ ONLARLA DA PAYLAŞILMASI TEŞVİK EDİLECEKTİR.