Uluslararası Sivil Toplum Akademisi Projesi

Bir vakıf medeniyeti olan ve büyük kısmı Osmanlı devletinin bakiyesi konumunda olan mevcut İslam dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde Müslüman kişi ve gruplar çeşitli sivil toplum kuruluşları kurarak topluma hizmet vermektedirler. Yaşadıkları finans probleminin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.

Devamı

Uluslararası Aile Enstitüsü Projesi

Aile merkezli toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir çözümler geliştirmek amaçları doğrultusunda bu sahada çalışan akademisyenler, karar alıcılar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek ortak bir platform olarak Uluslararası Aile Enstitüsü’nü kurmaktır.

Devamı

İnsani Yardım Platformu Projesi

İnsani yardım kuruluşları, sendikalar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, Suriye’de üç yıldır devam eden iç savaşın olumsuz şartları karşısında daha nitelikli bir yardım koordinasyonu temin etmek adına İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) koordinatörlüğü ve AFAD kamusal desteğinde şekillenen “İnsani Yardım Platformu” çatısı altında toplandı.

Devamı