6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)
Defending Justice Assocation
جمعية المدافعين عن العدالة

Türkiye

Toplumsal barış ve düzen, insan hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kuvvet ile adalet arasındaki ilişkilerin biçimine bağlıdır. Gerçek barış ve düzen, kuvvetin adalete hükmettiği yerde değil,ancak ve yalnız adaletin emrinde tutulduğu toplumlarda var olur ve öyle tutulabildiği müddetçe devam edebilir.Toplumlar tabiatı icabı sürekli bir "değişim süreci" içindedir. Doğma,büyüme, olgunlaşma, eskime,bozulma,çürüme ve canlılığını yitirmeye doğru bir değişim süreci içinde bulunan madde aleminde olduğu gibi, değerler alemi de kural olarak aynı doğrultuda bir değişim süreci geçirir.

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)
Akabe Culture and Education Foundation
وقف عقبة للثقافة والتعليم

Türkiye

Akabe, 1990 yılı İtibariyle vakıf hüviyetini alarak faaliyetlerini resmi bir zeminde sürdürmeye başladı. 2005 yılında Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Hilal Televizyonu” kuruldu. 2007 yılında yine Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Yardımeli Derneği kuruldu. 2008 yılında yine Akabe camiasının öncülüğünde “Kur’an’i Hayat Dergisi” kuruldu. 2012 yılına gelindiğinde, insanlara Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde iletebilmek amacıyla “Kur’an Halkaları” projesi hayat buldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
Anatolian Lions Businessman Association
جمعية أسود أناضول لرجال الأعمال

Türkiye

Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.Bunun için; Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket ederek...

Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı
Ankara Education and Culture Foundation
وقف أنقرة للتعليم و الثقافة

Türkiye

Vakfın genel gayesi, ilk orta ve yüksel tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmaktır. Bu gençleri bir taraftan müspet fen bilimleri ile teçhiz etmek diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânları sağlamak bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği
Arabic Language Education And Culture Society
جمعية تعليم اللغة العربية والثقافة

Türkiye

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; eğitim, kültür ve tebliğ hizmeti veren bir kurumdur. Türkler ve Türkçe konuşan toplumlar arasında Arap dili, kültürü ve eğitimi ile köprü olmayı amaçlamaktadır.Dernek farklı programlar, çeşitli etkinlikler, modern yöntemler ve uzman kadrosu aracılığıyla Arapça'yı yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; Türkiye’de, Arap ülkelerinde ve dünya üzerindeki tüm ülkelerde Arap dili, eğitimi ve kültürünü önemseyen dernek, kurs ve merkez gibi kurumlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Araştırma ve Kültür Vakfı (AKV)
Research and Culture Foundation
وقف البحوث والثقافة

Türkiye

1988 Yılında kurulan Araştırma ve Kültür Vakfı; kendi değerler sistemini iyi bilen, kendi coğrafyasını ve dünyayı iyi tanıyan, olayları ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve misyonunun farkında kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesil inşa etme amacıyla kurulmuştur.Yaşadığımız zaman diliminde tasavvurlar üzerinden yürütülen genel bir yozlaştırma ve dönüştürme operasyonu ile karşı karşıyayız.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16