6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)
Defending Justice Assocation
جمعية المدافعين عن العدالة

Türkiye

Toplumsal barış ve düzen, insan hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kuvvet ile adalet arasındaki ilişkilerin biçimine bağlıdır. Gerçek barış ve düzen, kuvvetin adalete hükmettiği yerde değil,ancak ve yalnız adaletin emrinde tutulduğu toplumlarda var olur ve öyle tutulabildiği müddetçe devam edebilir.Toplumlar tabiatı icabı sürekli bir "değişim süreci" içindedir. Doğma,büyüme, olgunlaşma, eskime,bozulma,çürüme ve canlılığını yitirmeye doğru bir değişim süreci içinde bulunan madde aleminde olduğu gibi, değerler alemi de kural olarak aynı doğrultuda bir değişim süreci geçirir.

Afrika Kalkındırma ve İş Birliği Derneği
African Development and Cooperation Association
جمعية أفريقيا للتنمية و التعاون

Türkiye

Afrika kalkındırma ve işbirliği Derneği; merkezi İstanbul’da olan, Afrika kıtasının birçok ülkesinde İnsani yardım, eğitim, sağlık ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteren bir hayır kuruluşudur.

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)
Akabe Culture and Education Foundation
وقف عقبة للثقافة والتعليم

Türkiye

Akabe, 1990 yılı İtibariyle vakıf hüviyetini alarak faaliyetlerini resmi bir zeminde sürdürmeye başladı. 2005 yılında Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Hilal Televizyonu” kuruldu. 2007 yılında yine Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Yardımeli Derneği kuruldu. 2008 yılında yine Akabe camiasının öncülüğünde “Kur’an’i Hayat Dergisi” kuruldu. 2012 yılına gelindiğinde, insanlara Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde iletebilmek amacıyla “Kur’an Halkaları” projesi hayat buldu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17