6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)
Defending Justice Assocation
جمعية المدافعين عن العدالة

Türkiye

Toplumsal barış ve düzen, insan hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kuvvet ile adalet arasındaki ilişkilerin biçimine bağlıdır. Gerçek barış ve düzen, kuvvetin adalete hükmettiği yerde değil,ancak ve yalnız adaletin emrinde tutulduğu toplumlarda var olur ve öyle tutulabildiği müddetçe devam edebilir.Toplumlar tabiatı icabı sürekli bir "değişim süreci" içindedir. Doğma,büyüme, olgunlaşma, eskime,bozulma,çürüme ve canlılığını yitirmeye doğru bir değişim süreci içinde bulunan madde aleminde olduğu gibi, değerler alemi de kural olarak aynı doğrultuda bir değişim süreci geçirir.

Afrika Kalkındırma ve İş Birliği Derneği
African Development and Cooperation Association
جمعية أفريقيا للتنمية و التعاون

Türkiye

Afrika kalkındırma ve işbirliği Derneği; merkezi İstanbul’da olan, Afrika kıtasının birçok ülkesinde İnsani yardım, eğitim, sağlık ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteren bir hayır kuruluşudur.

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)
Akabe Culture and Education Foundation
وقف عقبة للثقافة والتعليم

Türkiye

Akabe, 1990 yılı İtibariyle vakıf hüviyetini alarak faaliyetlerini resmi bir zeminde sürdürmeye başladı. 2005 yılında Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Hilal Televizyonu” kuruldu. 2007 yılında yine Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Yardımeli Derneği kuruldu. 2008 yılında yine Akabe camiasının öncülüğünde “Kur’an’i Hayat Dergisi” kuruldu. 2012 yılına gelindiğinde, insanlara Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde iletebilmek amacıyla “Kur’an Halkaları” projesi hayat buldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
Anatolian Lions Businessman Association
جمعية أسود أناضول لرجال الأعمال

Türkiye

Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.Bunun için; Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket ederek...

Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı
Ankara Education and Culture Foundation
وقف أنقرة للتعليم و الثقافة

Türkiye

Vakfın genel gayesi, ilk orta ve yüksel tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmaktır. Bu gençleri bir taraftan müspet fen bilimleri ile teçhiz etmek diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânları sağlamak bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Arakan İnsani Yardım Derneği
Arakan Humanitarian Aid Association
جمعية أراكان للإغاثة الإنسانية

Türkiye

Arakan İnsanı Yardım Derneği ihtiyaç sahibi, zorla göç ettirilmiş, adaletsizlik mağduru Arakan Halkına ve mültecilere iyi yaşam koşulları sağlamak ve yardım ulaştırmak amacıyla 2015'te İstanbul'da kurulmuştur.

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği
Arabic Language Education And Culture Society
جمعية تعليم اللغة العربية والثقافة

Türkiye

Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; eğitim, kültür ve tebliğ hizmeti veren bir kurumdur. Türkler ve Türkçe konuşan toplumlar arasında Arap dili, kültürü ve eğitimi ile köprü olmayı amaçlamaktadır.Dernek farklı programlar, çeşitli etkinlikler, modern yöntemler ve uzman kadrosu aracılığıyla Arapça'yı yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Arapça Eğitim ve Kültür Derneği; Türkiye’de, Arap ülkelerinde ve dünya üzerindeki tüm ülkelerde Arap dili, eğitimi ve kültürünü önemseyen dernek, kurs ve merkez gibi kurumlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Araştırma ve Kültür Vakfı (AKV)
Research and Culture Foundation
وقف البحوث والثقافة

Türkiye

1988 Yılında kurulan Araştırma ve Kültür Vakfı; kendi değerler sistemini iyi bilen, kendi coğrafyasını ve dünyayı iyi tanıyan, olayları ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve misyonunun farkında kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesil inşa etme amacıyla kurulmuştur.Yaşadığımız zaman diliminde tasavvurlar üzerinden yürütülen genel bir yozlaştırma ve dönüştürme operasyonu ile karşı karşıyayız.

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği
ATAA Humanitarian Relief Association
جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية

Türkiye

2013 yılında kurulan ATAA İnsani Yardımlaşma Derneğimizin kurulduğu günden bu yana tek amacı ve gayesi; dili, dini, ırkı ne olursa olsun Dünya’nın her yerindeki mazlumlara, yetimlere, dara düşmüşlere, yolda kalmışlara, savaşlardan ve doğal afetlerden etkilenenlere yardım eli uzatmak olup, insanlara maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duydukları gerekli tüm yardımları sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmekte olan ve kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşudur.

Babı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
Bab-ı Alem International Student Association
جمعية باب عالم الدولية للطلاب

Türkiye

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir. “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı
Bayrampaşa Yeşil Cami Serving to Science Foundation
جمعية جامع يشيل بيرمباشا لخدمة العلم

Türkiye

VAKFIN AMACI : Allah’ ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i öğretmek, Topluma din alanında hizmet verecek personel yetiştirmek.( İmam, müezzin, Kur’an öğreticisi ). Yapılan yardım, infak ve bağışlardan destek alarak etrafında bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. KURSTA VERİLEN EĞİTİMLER : Kursa ilkdefa kaydını yaptıracak öğrenciye bir heyet önünde mülakat yapılır. Maksat öğrencinin seviyesini ölçmek ve ona faydalı olabilecek kısma yerleştirmektir.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN)
Trade Union of Municipality and Special Provincial Administration Employees Solidarity
نقابة اتحاد عمال بلديات والإدارات الخاصة

Türkiye

Yerel Yönetimler Hizmet Kolu’nda kısa adı BEM-BİR-SEN olan BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI 1994 yılında kurulmuştur. Yerel Yönetim ve Kamu çalışanlarının ortak hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için evrensel insan temel hak ve özgürlüklerini referans alan bir sendikadır.

Beşir Derneği
Beşir Association
جمعية بشير

Türkiye

Kendisine yetemeyen, desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, istismara açık hale gelmiş mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi ve onların hamisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak, Sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak, Hayır işlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti nimet bilmektir.

Birlik Vakfı
Birlik Foundation
وقف الاتحاد

Türkiye

Şehirlerin her dönemde önemini koruyan merkezleri vardır. Bu özellikle İstanbul için geçerlidir. İşte bugün Çemberlitaş olarak bilinen Sedefçiler bölgesi de bunlardan biridir. Şehrin kurucularından İmparator Konstantin,yeniden imar hareketlerine başladığı zaman (MS. 330) Mese Caddesi (Divanyolu) üzerinde "Forum Konstantini" olarak anılan ve büyük bir anıt ile süslenen bir meydan yaptırmıştı.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA)
Bogazici University Reunion Association
جمعية طلاب بوغاز إيجي

Türkiye

Okuyorum diyen her insanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeyi niyaz etmesi ve buna niyetlenmesi, daha sonra da iyi, hayırlı ve faydalı işler yapması ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür. BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunmuş ve bulunan kimselerin birbirlerine bu gerçeği hatırlatmak, üyeleri arasında ünsiyet te’sis etmek ve yakınlık kazandırmak amacıyla ve halis niyetle kurmuş oldukları bir dernektir.

1 2 3 4 5 6