Arakan İstişare Toplantısı

Hepimizin bildiği gibi Rohingya’da Müslümanlara karşı bir etnik temizlik hareketi devam etmekte, kadın, çocuk ve yaşlıların ağırlıkta olduğu yüz binlerce insanın mülteci durumuna düşmesiyle bir insanlık dramı dünyanın gözü önünde yaşanmaktadır. Müslüman kardeşlerimize reva görülen bu zulmü bir nebze de olsa hafifletme yönünde başta Türkiye olmak üzere bu süreçte yine Müslüman devletler ile birlikte yurtiçi ve dışından pek çok STK seferber olmuşlardır.

63 ülkeden başta genel iletişim, aile, gençlik ve insani yardım olmak üzere çeşitli konularda değerli üyeleriyle birlikte faaliyetlerini yürüten İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği bu eksende bölgedeki kardeşlerimize yardım konusunu görüşmek, gerek şu anda devam eden, gerekse gelecekte planlanan projeleri istişare etmek üzere İstanbul AFAD İl Müdürlüğünde 07 Kasım 2017 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında bir toplantı tertip etti. Toplantıya Afad ve Kızılay’ın yanısıra yurtiçi ve yurtdışından pek çok STK iştirak ettiler. 

ULUSLARARASI ARAKAN KONSORSİYUMU

Bangladeş, burma ve başka yerlerdeki arakan mültecileri için insani yardıma yönelik konsorsiyom kurulacaktır.

Bu konsorsiyum Uluslararası Arakan Konsorsiyumu (ICR) olarak bilinecektir.

Konsorsiyumunun süresi iki yıl olacak ve süre bittikten sonra koşullara göre süre yeniden gözden geçirilecektir.

Konsorsiyumun yönetim kurulu 7 üyeden oluşacak ve duruma göre yönetim kuruluna başkaları da eklenecektir. Bu üyeler:

Türkiye – İDSB
Pakistan – Alkhidmat Foundation
Kanada - ICNA Relief
Malezya - FIMA
Bangladeş - Islamic Aİd
Endonezya - PKPU
ABD – Helping Hand (HHRD)

Yönetim kurulu ana merkezi İstanbul/Türkiye’de olacaktır.

Yönetim kurulu projelerin ilerleyişini gözden geçirmek için her 4 ayda bir toplanacaktır.

Yönetim kurulunun İstanbul’daki idari giderleri (büro yönetimi ve toplantılar için lojistik vb) yıllık olarak yapılacak üye aidatları tarafından karşılanacaktır.

Yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için Bangladeş’te koordinasyon ve lojistik ofisi açılacaktır.

Konsorsiyumun çalışmaları öncelikli ihtiyaçlara göre kurulan komisyonlar çerçevesinde yapılacaktır.

Yedi (7) komisyon tanımlanmıştır. Bunlar:

Savunuculuk
Gıda/Beslenme
Barınma
Su Temizliği & Hijyen
Sağlık
Eğitim ve Kapasite Geliştirme
Kadın ve Çocukların Korunması

Her bir komisyonun liderliğini alan asil üye uygulama ve fon kayağı konusunda 3-4 kişilik üyelerden oluşan gruplarca yardımcı olunacaktır.

Grup lideri ve uygulamada işbirliği yapan üyeler, projelerin düzgün yürütülmesinden sorumlu olacaklar ve yönetim kuruluna her üç ayda bir rapor sunacaklardır.

Üye kuruluşlar, çeşitli projelere desteklerin sağlanması için işbirliği sözleşmeleri yapma konusunda teşvik edileceklerdir.

Diğer STK’larla işbirliği yapılması ve aktif katılımlarının sağlanması için istişarelerin sonuçlarının onlarla da paylaşılması teşvik edilecektir.


ULUSLARARASI ARAKAN İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Burma'da nüfusun% 15'ini oluşturan masum Arakan Müslümanları, bir soykırım ve etnik temizlik hareketinin mağdurlarıdır. BM İnsan Hakları Şefi Zeid Ra'ad el-Hüseyin, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne "durumun etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği olduğunu" söylemiştir.

Burma nüfusunun önemli bir yüzdesini oluşturmalarına rağmen, Arakan Müslümanları, Müslüman olarak yaşamak ve çocuklarını İslam kurallarına uygun olarak yetiştirebilmek bir yana en temel vatandaşlık haklarından bile mahrum bırakılmaktadırlar. 

Ellerinde hiçbir silah olmadığı halde, en ölümcül bombalarla, donanımlı askerlerle orantısız güç kullanılarak saldırılara maruz bırakılmakta ve soykırıma tabi tutulmaktadırlar. Maalesef yine küçük çocuklar, kızlar, analar, kadınlar, yaşlı-genç demeden erkekler gaddarca katledilmektedir.

Arakanlılar, tüm BM üyesi ülkeler tarafından imzalanan Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu’nda yer alan temel insan hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmaktadırlar.

Biz, AFAD, İDSB ve AKFP'nin düzenlediği bu ortak istişare toplantısının katılımcı STK'ları olarak, Burma Hükümeti’nin, tüm baskıcı ve zalim uygulamalarını sonlandırmasını sağlamak, Burma toplumu içindeki ırkçı dini unsurlara karşı mücadele etmek için mazlum Rohingya halkına yardım etmeye söz verdik.

Biz, Rohingya İstişare Toplantısının katılımcıları olarak:

Burma Hükümeti’ni, kendi vatandaşı olsun veya olmasın topraklarındaki tüm insanların hayatlarını korumaya ve Arakan Müslümanlarının Burma'ya geri dönüş hakkını kabul etmeye çağırıyoruz,

Burma Hükümeti’nden, yardım çalışanlarının çatışmalardan etkilenen bölgelere derhal gönderilmesine ve herhangi bir şiddet korkusu duymadan çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine imkân tanımasını talep ediyoruz.

Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları üzerine çalışan kurumları, Arakanlıların yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için müdahil olmaya çağırıyoruz.

Yardıma ihtiyacı olan daha fazla Arakanlı göçmene yer açtığı için Bangladeş Hükümeti’ni ve finansal ve insani yardım desteğinden ötürü de Türk Hükümeti’ni alkışlıyoruz.

Bu krizin stabil hale gelmesi veya çözülmesine kadar; resmi izinler, insani yardımların ulaştırılmasında kolaylık ve STK’ların Bangladeş’teki operasyonlarının kolaylaştırılması için Bangladeş Hükümetine çağrıda bulunuyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine, Arakanlıların evlerine geri dönme hakkını savunmaları, çeşitli uluslararası siyasi platformlarda sorunun çözümü için lobi yapmaları ve Bangladeş'teki mülteci kamplarında Arakanlıların finansal olarak da desteklenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.

BM'nin bütün uluslararası kuruluşlarına, İnsani yardım yapan STK'lara; Bangladeş’teki, Arakan Eyaletindeki ve Burma'daki veya dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunan Arakan Mültecilerine insani destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Anaakım ve alternatif medyanın, Burma'daki katliamlar hakkında ve Arakan Halkının meselesinin dini değil insani bir mesele olduğu yönünde farkındalığın sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.

Eğitim kurumlarını, bu zulüm hakkında bilinçlendirme kampanyaları yapmaya ve gençleri Arakan meselesinde seslerini sosyal medyada daha da yükseltmeye çağırıyoruz.

Katılımcı tüm STK'ları işbirliği yapmaya, Arakan insani krizini yönetme hususunda en iyi sonuçları almak için kaynakları koordine etmeye ve bunları sinerji haline getirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde fon sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz.

Toplantıya katılan tüm STK'ları şu anda Bangladeş ve Burma'da çalışan yerel STK'larla olan ilişkilerini güçlendirmeye ve ortak hareket etmeye çağırıyoruz.


ICR Üyeleri:

The Union of NGOS of the Islamic World (UNIW) - Turkey
Alkhidmat Foundation Pakistan (AKFP) - Pakistan
AMAL Foundation - Malaysia
National Doctors Forum (NDF) - Bangladesh
Besir Foundation - Turkey
British Islamic Medical Association (BIMA) - England
Cansuyu - Turkey
Charity Australia International (CAI) - Australia
Deniz Feneri - Turkey
Disaster and Emergency Management Presidency Turkey (AFAD) - Turkey
Doctors Worldwide (DWW) - Turkey
Federation of Islamic Medical Associations (FIMA) - Turkey
Hayrat Aid - Turkey
Helping Hand for Relief & Development (HHRD) - USA
ICNA Relief Canada (IRC) - Canada
IHH - Turkey
Islamic Aid Bangladesh (IAB) - Bangladesh
Islamic Medical Association Lebanon (IMALB) - Lebanon
Islamic Medical Association Malaysia (IMAM) - Malaysia
Pakistan Islamic Medical Association (PIMA) - Pakistan
PKPU - Indonesia
Rohingya Federation of Arakan (RFA) - UAE
Serendib Foundation for Relief & Development (SFRD) - Sri Lanka
Small Kindness Bangladesh (SKB) - Bangladesh
Turkish Red Crescent - Turkey
UK Islamic Mission London (UKIM) - England


Ekli Görseller

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz