8. Seçimli Genel Kurulu Toplantısı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin 8. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 08 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul, Topkapı-Fatih AKGÜN Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantı yeter sayısının sağlandığının tespiti üzerine Genel Sekreter Ali KURT tarafından Genel Kurul’un açılış konuşması yapıldı ve toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Av. Necati Ceylan, Divan Başkan Yardımcılığı’na Av. Hamza Akbulut, Divan Başkan Yardımcılığı’na Av. Mehmet Cengiz, Kâtip Üyeliğe Av. Hakkı AYGÜN oybirliği ile getirilerek Divan Heyeti oluşturuldu.

Gündemin müzakeresi ve tespitinin ardından Birlik dönem faaliyet raporlarının okunması ve değerlendirilmesi yapılarak İDSB Sekretaryası ve Konsey faaliyetlerinin ibrası gündemine geçildi. Daha sonra İDSB Mali Müşaviri Cengiz Bayındır tarafından okunan Birlik bütçesi ve denetleme raporu genel kurul üyeleri tarafından ibra edildi.

Genel Kurul Toplantısının gündemine “Kudüs bizimdir” başlıklı madde eklenmesi talebi kabul edilerek dünyanın farklı ülkelerinden gelen İDSB genel kurul üyeleri Kudüs’e destek bağlamında konuşmalar yaptılar.

Seçimli olarak tertip edilen bu genel kurulda Birlik Genel Sekreterliğine Av. Ali Kurt tekrar seçildi. Genel Sekreter yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek geçen dönem gerçekleştirilen ve yeni dönemde planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra birlik tüzüğü değişiklik teklifi genel kurul üyelerine sunuldu, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca son hali onaylandı.

İcra edilen 8. Seçimli Genel Kurul’da geçmiş dönemlere dair değerlendirmelerin yanı sıra yeni döneme dair stratejik hedefler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak bu çerçevede hazırlanan Uluslararası STK Akademisi (USTA), Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE), Keşmir Konferansı, Uluslararası Arakan İnsani Yardım Konsorsiyumu (ICR), Uluslararası Gençlik Buluşmaları (UGB) gibi mevcut projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

İDSB projelerinin yürürlük takvimi ve finansmanı gibi konuların Genel Kurul üyelerince görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.


Ekli Görseller

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz