İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) / Türkiye

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)
The Foundation For Research In Islamic Sciences
وقف دراسات العلوم الإسلامية

 

Üye Numarası: 21

Üyelik Tarihi ve Yeri: 31 Aralık 2005, Kurucu Üye

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1970, İstanbul

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Hukuk ve İnsan Hakları, Tebliğ ve Davet, İlmi Araştırmalar ve Analiz

Ülkesi: Türkiye

Başkan: Prof. Dr. Ali Özek

 

Kısa Tanıtım

Aralarında Numan Kurtulmuş, rahmetli Korkut Özal gibi isimlerin de yer aldığı kuruculardan oluşan İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında 48 bilim ve iş adamı tarafından kurulmuştur.

Vakfın kuruluş gayesi, İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, araştırma bursları vermektir. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere ilmî toplantılar düzenlemiş, sunulan bu tebliğ ve müzakereleri kitap halinde yayınlamıştır.

Kitaplaştırılan sempozyumlardan bazıları; ‘Günümüzde Aile’, ‘Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet’, ‘Sünnetin Dindeki Yeri’ ve ‘Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantılar’dır.

Hâlihazırda İstanbul’un 16 farklı noktasında dairesi bulunan vakfın Fatih’teki merkez binasında 4000’i aşkın kitabın bulunduğu genişçe bir kütüphanesi de mevcuttur.

 

Faaliyetleri

İslâmî İlimler Araştırmaları Vakfı kurulduğu günden bugüne düzenli seminerler vermektedir. Vakfın kuruluşundan beri Prof. Dr. Ali Özek veya bir İlâhiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi tarafından Ekim-Haziran ayları arasında Cumartesi günleri yürütülen tefsir seminerleri, 2007’den itibaren konu tefsiri ile devam etmektedir. Bunun dışında her sene Ekim-Haziran aylarında Cumartesi günleri vakfın görevlendirdiği hocalar ile fıkıh ve hadis seminerleri yapılmaktadır.

 

Başkan

Prof. Dr. Ali Özek

1932 yılında Muğla'da doğdu. 1951 senesinde Kahire'deki el-Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1955 yılında Usül’üddin Fakültesi'ni ve aynı fakültenin Kur'an ve Hadis İlimleri mastır bölümünü bitirdi. 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu. Bu sırada Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirdi ve bölüm profesörü oldu. 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından bu yana vakfın başkanlığını yürütmektedir. Ali Özek, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Adres

İskender Paşa Mahallesi, Kâmil Paşa Sok. No:5 34080 Fatih, İstanbul

Telefon: +90 212 523 54 57

Eposta: isav@isavvakfi.org

Web: www.isav.org.tr

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz