Müessesetü'l Bereketi't Tenvemiyeti'l Hayriye / Yemen

Müessesetü'l Bereketi't Tenvemiyeti'l Hayriye

مؤسسة البركة التنموية الخيرية

Al Barakah Charitable Development

(Bereket Kalkınma ve Yardım Derneği)


Müessesetü'l Bereket, topluma hizmet vermek için kurulan bir dernek olup, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ruhsatıyla Yemen Cumhuriyeti’nde 2007 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Dernek; insani yardım, eğitim, sağlık, kalkınma ve benzeri alanlarda çalışmalara odaklanmakta olup, geçen yıllarda 2000’e yakın proje tamamlamıştır. Özellikle Yemen’deki olaylardan zarar gören çok sayıda fakir aileye yardımda bulunmuş, bir milyona yakın kişiye yardım götürmüştür. Ayrıca derneğin çalışmaları arasında; cami yapımı, kuyu açma, kız ve erkek yetim bakımı ile yüzlerce ailenin bakımı vardır.

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz